Kas ir CSS?

By   May 13, 2014

cssCSS ir stila lapu valoda, ko lieto, lai aprakstītu izskatu iezīmēšanas valodā veidotiem dokumentiem, elementiem. Populārākais pielietojums ir HTML un XHTML, HTML 5 valodās veidotu tīmekļa lappušu izskata aprakstīšanai, bet to var izmantot jebkādiem XML dokumentiem, piemēram, SVG un XUL. CSS specifikācijas , tāpat kā HTML uztur Globālā tīmekļa konsorcijs (W3C).

Par dokumenta stilu saprot tā elementu īpašības, kuras izpaužas ārēji (krāsu, izmēru, šriftu, lielumu, apmales u.c.). CSS tika radīts, lai atdalītu dokumenta saturu no tā stila. Tas ļauj dokumenta izskatu pielāgot konkrēta lietotāja vajadzībām. Bez tam vienam dokumentam var pielietot vairākus stilus, piemēram, vienu skatīšanai uz ekrāna, otru izdrukāšanai uz papīra, un vēl stilus attiecīgi pārlūkprogrammai.

Par “kaskadētām stila lapām(cascading style sheets)” šo tehnoloģiju sauc tādēļ, ka vienu stilu lapu ir iespējams mantot (kaskadēt) no citas un to atkal no citas utt.Pēc šādas hiararhijas ir iespējams panākt, ka uz vienu elementu var attiekties vairāki stili. Lai nerastos konflikti, CSS ir izstrādāti kaskadēšanas noteikumi, pēc kuriem pārlūkprogrammai vadās, lai attēlojot dokumentu lietotājam. Šie noteikumi ir balstīti uz prioritāšu shēmu jeb kaskādi, proti : zemākā prioritāte ir stiliem pēc noklusējuma, jo tos nosaka Web-pārlūkprogramma, toties pašizveidotajiem stiliem prioritāte ir vērtētā pēc tā atrašanās vietas. Ievietojot html failā reference uz ārējo stila lapu, tajā esošajiem siltie būs zemāka prioritātē, kā, piemēram, html lapas dokument galvenē(header) rakstītam css stila nosacījumam, bet vislielākā prioritāte ir stilam, kas ir rakstīt tiešhi paša elemente „style” atribūtā, bet lietojot šāda veida pierakstu CSS zaudē savu funkcionalitāti, proti , atdalīt stilu no html dokumenta.