SQL Lite datu bāze

By   March 2, 2015

SQL liteSQLite ir maza izmēra iegultā relāciju datu bāžu pārvaldības sistēma. Vārds “iegultā” nozīmē, ka SQLite neizmanto klienta-servera paradigmu, kas nozīmē, ka SQLite nav atsevišķi strādājošs process ar kuru mijiedarbojas programmas, bet ir bibliotēka ar kuru tiek papildināta programma un tas kļūst par daļu no programmas. Tādējādi, kā saziņas protokols tiek izmantotas funkcija no SQLite bibliotēkas. Šāda pieeja samazina pieskaitāmās izmaksas, reakcijas laiku un vienkāršo programmu. SQLite visas datubāzes (ieskaitot definīcijas, tabulas, indeksus un datus) glabā vienotā standarta failā tajā datorā, kurā tiek veikta izpildāmā programma. Īstenošanas vienkāršums ir panākts, nodrošinot, ka pirms transakcijas veikšanas ieraksta visu failu, kas glabā datu bāzes informāciju, tiek bloķēts.

Komplektā ir arī funkcionāla klienta daļa, kā izpildāmais fails sqlite3, ar kura palīdzību tiek demonstrēta bibliotēkas funkciju īstenošana. Klienta daļa strādā no komandrindas ļaujot piekļūt datu bāzes failiem uz standarta operētājsistēmu funkciju pamata.

SQLite kods ir publiskā domēnā, kas nozīmē, ka to var izmantot bez maksas jebkādiem mērķiem, gan komerciāliem, gan privātiem. SQLite šobrīd jau ir pieejams ļoti daudzās aplikācijās, ieskaitot tādus apjomīgus projektus, kā Adobe programmās, Apple produktos, Dropbox sistēmā, Mozilla Firefox interneta pārlūkprogramma un citos.

Vairāk informācijas par šo datubāzi sqlite.org